Hasse avant la lettre / by Sien Verstraeten

Catherine vroeg me om net voor de geboorte van Hasse foto's te maken. Een stralende dag en dus: zachte foto's met natuurlijk licht.